Naprapati

Naprapati

Vad är det vi gör?

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet.

I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati.

En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.


Naprapatprogrammet omfattar 4 års heltidsstudier. Undervisningen består av en teoretisk allmänmedicinsk grundutbildning med specialisering inom naprapatisk manuell medicin. Under hela utbildningen varvas teoretisk, praktisk och klinisk undervisning och redan från och med termin två får studenterna ta emot egna patienter på högskolans klinik.


Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återvinna kroppens naturliga funktion. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Den analysen leder vanligen till individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall även specifika arbetsplatsanalyser.


I rehabiliteringen involveras patienten själv på ett tydligt sätt vilket är en förutsättning för långsiktiga resultat. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man noggrant utreder patientens besvär och därefter behandlar i syfte att minska smärtan och återställa funktionen för att slutligen se till att tillsammans med patienten förebygga framtida besvär.


Dry Needling är ett  fantastinsk sätt att lösa upp triggerpunkter

som kan vara svåra att nå bara med hjälp av händerna.

Vårdavtal


För närvarande finns det 48 vårdavtal mellan landsting och legitimerade naprapater landet runt. Antalet är ännu begränsat men ökar hela tiden. I samband med nyteckning av avtal med naprapati i Uppsala läns landsting träffas nu naprapaterna för första gången inne på sjukhusen tillsammans med övriga vårdgivare.


(Februari 2013)

Vad kan en behandling bestå av?

 • Manipulation
 • Mobilisering
 • Stötvågsbehandling/Tryckvågsbehandling
 • Dry needling
 • Triggerpunkter
 • Massage
 • Träning
 • Töj
 • Ergonomi
 • Kost
 • Andning/avslappning


Tryck/stötvågsutrustning


Då har vi äntiligen fått vår tryck/stödvågsmaskin.

Behandlingen går ut på att effektivt påskynda en läkningsprocess i vävnaden.

Vad kan då stötvågsbehandling användas till?


Långdragna muskel/senfästes/slemsäcksinflammationer på många olika ställen:

axlar, kalkaxel, armbågar (tennisarmbåge, golfarmbåge) höfter, knän, Akillessenor,

”hälsporrar” eller annan inflammation i fotsulan. Ibland testas även metoden vid djupt belägna så kallade triggerpunkter.


Är du intresserad att höra mer om stötvågsbehandling- kontakta oss då på kliniken!


Lite tips och råd: