Företag


Företagsavtal/friskvårdsavtal


Det blir allt vanligare och enklare för företag att komplettera sin ordinarie företagshälsovård med naprapater och massörer. Snabb och adekvat hjälp leder till minskad sjukfrånvaro, vilket resulterar i stora besparingar för företaget.

Vi arbetar i dagsläget med många av de stora försäkringsbolagen och rekommenderar alla anställda att undersöka vilka avtal som finns på företaget. Även om företaget inte har en försäkring som täcker behandlingen så går det som företag att dra av kostnaden för behandlingar.


Friskvård och massage är en avdragsgill service för företaget.

Ca 30 % av företagets kostnader för sjukskrivningar går till sjukskrivningar pga. muskel och ledrelaterade besvär som skulle kunna förebyggas och avhjälpas av naprapati.

Många arbeten idag innebär statiska arbetsställningar och monotona rörelser ofta kombinerad med en stressig arbetssituation. Detta kan leda till bl a ryggvärk, musarm och huvudvärk samt resultera i minskad arbetsglädje.

Många arbeten är också väldigt fysisk krävande med mycket lyft, hård belastning, och svåra arbetspositioner. Detta kan ofta leda til ryggskott, överansträngning och nackspärr. Dessa är smärtsamma tillstånd och leder ofta till akuta sjukskrivningar. För företaget kan detta leda til att man inte kan hålla sina avtal, med kunder, och man kan tappa framtida jobb.

De flesta arbetsrelaterade muskel- och ledproblem kan däremot behandlas och förebyggas om de behandlas i tid.

Både den anställde och företaget tjänar på att förebygga arbetsskador istället för en kostsam, ibland lång rehabilitering och sjukskrivning.Strömstads Naprapatklinik kan erbjuda följande i ett företagsavtal:Vi upprättar en personlig behandlingsplan för varje medarbetare som säkerställer bra och tydlig kommunikation med arbetsgivaren.

Vi erbjuder olika betalningslösningar, ex. via faktura.

Ni väljer om hela beloppet skall faktureras eller om den anställde skall betala en del.


Friskvård gäller vid bokning hos Marie och gäller inte tider hos Björn. Du kan använda ditt friskvårdsbidrag hos Marie som har epassi.